کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی قصردشت شیراز

کاردرمانی قصردشت شیراز

نقش کنترل وی در کنترل حرکتی دایپلژی
کنترل وی چیست
دایپلژی چیست 

آدرس ارتباطی ما

نشانی:ایران _فارس_شیراز_میدان قصرالدشت(مترو)_انتهای کوچه99قصرالدشت (مقربی)_فرعی راست ابتدای کوچه 34 وکلا(ایمان شمالی/همت شمالی)

موبایل : 09392024636

تلفن تماس : 07136308341