4636 202 0939
درمان دوزبانگی کودکان در شیراز /گفتاردرمانی در شیراز / تاثیر زبان های مختلف بر تاخیر و یا عدم  گفتار کودکان
دوزبانگی چیست و راه درمان

🗣در آموزش زبان دوم به کودک خود، عجله نکنید. اختلاف نظر های مختلفی در این خصوص درون زبانشناسان و همچینن گفتاردرمانان وجود دارد. ولی به طور علمی پیشنهاد میگردد اموزش را به ۷سالگی، بعد از اینکه کودک قواعد نوشتاری زبان مادری را آموخت موکول کنید.

گفتاردرمانی در شیراز 

بهترین دکتر گفتاردرمانی در شیراز

دو زبـانه بودن عبـارت اسـت از مـوقعیتی کـه در آن شخص برای برقراری ارتباط با دیگران به طور متناوب ( با توجه به موقعیت های خاص) از دو یا چنـد زبان استفاده می کند. چنین حالتی را دوزبانگی و چنین کسی را دوزبانه می نامیم.در این مقاله به بررسی شرایط دوزبانگی در سنین مخالف می پردازیم

[دوزبانگی]

طبق دیدگاه زبان شناسان ، در سـنین سـه تـا پـنج سـالگی تقریبـاً همـه کودکان به یک زبان تسلطّ می یابند. فراگیری زبان یک پدیـده ی کـاملاً طبیعـی اسـت و پیـدایش آن درحیات کودک آن قدر ساده به نظر می رسد که با وجود پیچیدگی های بسـیار ، آن را مـی پـذیریم و از آن تعجبی نمی کنیم.

اما از این عجیب تر، توانایی برخی کودکـان در یـادگیری همزمـان دو یـا چنـد زبـان، همزمان با هم در طول دوران کودکی است. در همان محدوده زمانی که یک کودک تک زبانه، زبـانی رامی آموزد، یک کودک دو یا چند زبانه باید به یادگیری دو یا چند زبان همزمان با هم بپردازد و آن هـا رادر موقعیت های اجتماعی متفاوت و مناسب به کار گیرد (عبدی،۱۳۸۳).

زبان شناسان فراگیری همزمان دو زبان در کودکان را دوزبانگی  مینامند. همچنین از فردی کـه ایـنعمل را انجام می دهد با عنوان شخص دوزبانه یاد می شود. البته در مـورد تعریـف دوزبـانگی نظـرات مختلفی وجود دارد. زندی (۱۳۸۶) معتقد اسـت:

دو زبـانه بودن عبـارت اسـت از مـوقعیتی کـه در آن شخص برای برقراری ارتباط با دیگران به طور متناوب ( با توجه به موقعیت های خاص) از دو یا چنـد زبان استفاده می کند. چنین حالتی را دوزبانگی و چنین کسی را دوزبانه می نامیم«.                

دوزبانگی کودکان 

درمان دوزبانگی کودکان در شیراز 

مراکز گفتاردرمانی در شیراز

کاردرمانی در شیراز

کلینیک گفتاردرمانی شیراز قصرالدشت

مزایای دو زبانه بودن

دو زبانه و افزایش دوزبانه کودکان نه تنها برای فرزندان شما، بلکه برای خانواده و جامعه نیز مفید است.

صحبت کردن بیش از یک زبان برای کودک شما  باعث:

نتایج تحصیلی بهتر می شود به این دلیل است که کودکان دو زبانه اغلب می توانند بهتر تمرکز کنند، مهارت های تحلیلی بهتر داشته باشند و در چند وظیفه ای بهتر باشند
حس اعتماد به نفس، هویت و تعلق خاطر بالاتری خواهند داشت  این شامل احساس خوب در مورد میراث فرهنگی و زبان اقلیت است، احساس اعتماد به نفس در برقراری ارتباط با اعضای خانواده گسترده، و لذت بردن از هنر، موسیقی، فیلم و ادبیات در بیش از یک زبان
فرصت های شغلی متنوع در زندگی بعد از آن.

توسعه زبان مادری در کودکان :

برقراری ارتباط بین اعضای خانواده شما را بهبود می بخشد
آشنایی فرزندانتان به بخشی از فرهنگ شما را آسان تر می کند
احساس خانواده و هویت فرهنگی خود را افزایش می دهد.

در جامعه گسترده :زمانی که کودکان بیش از دو زبان صحبت می کنند، به این معنی است که:

 در جامعه قدردان بهتر زبان ها و فرهنگ های مختلف را می پذیرد
کودکان به راحتی می توانند در آینده در کشورهای مختلف و فرهنگ های مختلف سفر کنند
بچه ها فرهنگ های مختلف را درک می کنند و از آنها قدردانی می کنند.

چالش های احتمالی دو زبانه

دوزبانه بودن کودکان چالش های خود را دارد.

هنگامی که شما در حال یاددادن  دوزبانه به کودکان، هستید باید:

اطمینان حاصل کنید که آنها فرصت های زیادی برای شنیدن و استفاده از زبان های دوم و دیگر شما رادارند
فرزندانتان را تشویق و پشتیبانی فراوان کنید
با معلمان فرزندتان صحبت کنید و از تلاش های او حمایت کنید
فرهنگ خود را حفظ کنید به فرزندانتان انگیزه دهید که زبان مادری خود صحبت کنند
به دنبال راهی برای ایجاد "نیاز" به کودکان خود برای صحبت به زبان مادری باشند
اگر گاهی احساس می کنید این چالش ها خیلی دشوار است، به مزایای دو زبانه فکر کنید .به ویژه اینکه چگونه می تواند به شما و فرزندانتان کمک کند تا خانواده های قویتری ایجاد کنند.

سوالات متداول در مورد دوزبانه بودن:

آیا کودکان می توانند تفاوت بین زبان را درک کنند؟

کودکان می توانند تفاوت بین زبان ها را در سن کودکی درک کنند و همزمان دو یا چند زبان را یاد بگیرند. به عنوان مثال، آنها به سرعت متوجه می شوند که آنها باید فارسی را به مادربزرگ و انگلیسی رابه معلم بگویند.

چگونه دوزبانگی بر نحوه یادگیری زبان انگلیسی تاثیر می گذارد؟

دانش زبان مادری به کودک شما کمک کند تا زبان عامه جامعه را یاد بگیرد - برای مثال فارسی در ایران.

کودکان دو زبانه که پایه محکمی در زبان مادری شان دارند، زبان اکثریت و رسمی را به راحتی و در مدرسه بهتر می آموزند تا کودکان که زبان مادری خود را در خانه یاد نگیرند. برای مثال، کودکانی که با کتابها و داستانهای زبانهای اول آشنا هستند، در هنگام ورود به مدرسه، یادگیری خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی یا زبان دوم دیگر آسانتر است

چگونه دوزبانگی بر مهارت های سواد آموزی تاثیر می گذارد؟

بچه هایی که به دو زبان مختلف نوشته اند  - به عنوان مثال اسپانیایی و انگلیسی - و یا حتی دو سیستم نوشتن مختلف - به عنوان مثال، چینی و انگلیسی - می توانند در سطوح بالا انگلیسی را بخوانند و بنویسند. آنها همچنین ممکن است درک بهتر نسبت به نحوه نمایش کلمات و صدا را نسبت به همتایان خود دارند که فقط انگلیسی یا فقط فارسی صحبت می کنند.

چگونه دو زبانی بر پیشرفت گفتار تاثیر می گذارد؟

کودکان دو زبانه گفتار را بیش ازبچه هایی که تنها با یک زبان صحبت می کنند، توسعه می دهند. کودکان یاد می گیرند که با روشهای مختلف صحبت کنند،  این به دلیل یادگیری بیش از یک زبان در یک زمان است.

بیشتر بخوانید

 حفظ حریم خصوصی نظارت و اعتماد در سالهای نوجوانی

ترغیب کودکان به اشتراک گذاری

چگونه عزت نفس کودکان را بالا ببریم؟

انتخاب دوستان خوب

نظارت بر یک نوجوان

آموزش کودکان به همدلی با دیگران

کلینیک گفتاردرمانی شیراز قصرالدشت

گفتاردرمانی در شیراز

کلینیک های گفتاردرمانی در شیراز

برچسب ها :


گفتاردرمانی در شیرازبهترین گفتاردرمانی در شیرازدکتر گفتاردرمان در شیرازمطب گفتاردرمانی در شیرازکاردرمانی شیرازکاردرمانی در شیرازکلینیک کاردرمانی در شیرازکلینیک گفتاردرمانی در شیرازگفتاردرمانی شیرازکلینیک قصردشت شیرازکلینیک گفتاردرمانی شیراز قصرالدشتمراکز کاردرمانی در شیرازمراکز کاردرمانی شیرازمراکز گفتاردرمانی در شیرازمراکز گفتاردرمانی شیرازکاردرمانگرکاردرمانارگوتراپارگوتراپیستارگوتراپیهندتراپینوروفیدبکبیوفیدبکتحریک الکتریکی مغزکاردرمانیگفتاردرمانیکاردرمانی قصردشتکاردرمانی قصرالدشتکاردرمانی پیشه ورکاردرمانی سجاد پیشه ورکاردرمانی در شیرازکاردرمانی ایرانکاردرمانی فارسکاردرمانی در استان فارسکاردرمانی در قصردشتکاردرمانی نزدیک قصرالدشتکاردرمانگر شیرازکاردرمان شیرازکاردرمان در شیرازبهترین کاردرمان در شیرازمراکز کاردرمانی شیرازبهترین کاردرمانی در شیرازمراکز معتبر کاردرمانی در شیرازکلینیک های کاردرمانی در شیرازکاردرمانی خوب در شیرازکاردرمانی در منزلکاردرمانی در منزل درشیرازکاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزلتوانبخشی قصرالدشتتوانبخشی قصردشتتوانبخشی پیشه ورتواتبخشی سجاد پیشه ورسجاد پیشه ورارگوتراپیست سجاد پیشه وردرمان سکته مغزی شیرازدرمان فلج مغزی شیرازدرمان تاخیر حرکتی در شیرازمجهزترین کلینیک شیرازمجهزترین کلینیک کاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازکلینیک کاردرمانی شیرازکلینیک کاردرمانیکاردرمانی جسمیکاردرمانی ذهنیکاردرمانیکاردرمانی کودکانکاردرمانی فلج مغزیکاردرمانی سالمندانفیزیوتراپی در شیرازفیزیوتراپی شیرازفیزیوتراپی در منزل شیرازبهترین فیزیوتراپی در شیرازدرمان در منزل شیرازکاردرمانگرشیرازکاردرمان شیرازارگوتراپ شیرازارگوتراپیست شیرازارگوتراپی شیرازهندتراپی شیرازنوروفیدبک شیرازبیوفیدبک شیرازتحریک الکتریکی مغز شیرازفیزیوتراپیفیزیوتراپی اطفالفیزیوتراپی شیرازفیزیوتراپی اطفال در شیرازفیزیوتراپی کودکان در شیرازدرمان لکنت شیرازدرمان اختلال بلع شیرازدرمان سی پیدرمان فلج مغزیدرمان سی پیدرمان اوتیسمدرمان اتیسمکاردرمانی اوتیسمکاردرمانی اتیسمتاخیر حرکتیتاخیر رشدیدرمان فلج مغزی شیرازدرمان سی پی شیرازدرمان اوتیسم شیرازدرمان اتیسم شیرازکاردرمانی اوتیسم شیرازکاردرمانی اتیسم شیرازتاخیر حرکتی شیرازتاخیر رشدی شیرازسکته مغزیآفازیکلینیک توانبخشی شیرازتوانبخشی قصرالدشتتوانبخشی قصردشتکلینیک توانبخشی شیرازمرکز توانبخشی شیرازکلینیک تخصصی توانبخشی کاردرمانی و گفتاردرمانی قصرالدشت شیرازکاردرمانی و گفتاردرمانی قصرالدشت شیرازکلینیک تخصصی گفتاردرمانی لکنت قصرالدشت شیرازشیرازنوروتراپینوروتراپیستلباس فضاییاسپایدرکیجپارافین تراپیپارافین درمانیاختلال یادگیریعقب ماندگی ذهنیسندروم داونسندرم داونهیدروتراپیاب درمانیآب درمانیماساژاختلالات جسمی حرکتیضایعات نخاعیپارکینسونام اسضربه مغزیسالمندانحرکات اصلاحیاسکلتی عضلانیارگونومینوروتراپی در شیرازنوروتراپیست در شیرازلباس فضایی در شیرازاسپایدرکیج شیرازپارافین تراپی شیرازپارافین درمانی شیرازاختلال یادگیری شیرازعقب ماندگی ذهنی شیرازسندروم داون شیرازسندرم داون شیرازهیدروتراپی شیرازاب درمانی در شیرازآب درمانی شیرازماساژ در شیرازاختلالات جسمی حرکتی شیرازضایعات نخاعی در شیرازپارکینسون در شیرازام اس شیرازضربه مغزی شیرازسالمندان در شیرازحرکات اصلاحی شیرازاسکلتی عضلانی در شیرازارگونومی در شیرازکادردرمانیکادردرمانی در شیرازکادردرمانی شیرازکروناتاخیر گفتاریدرمان تاخیر گفتار و زباندرمان تاخیر گفتار شیرازرشدحرکتی شیرازرفتار حرکتی شیرازکاردرمانی در خانه شیرازگفتاردرمانی در خانه شیرازمطب کاردرمانی در شیرازمطب گفتاردرمانی در شیرازدکتر گفتاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازمرکز کاردرمانی در شیرازمرکز گفتاردرمانی در شیرازکاردرمانی چمران شیرازکاردرمانی ستارخان شیرازکاردرمانی ولیعصر قصردشتکاردرمانی زند شیرازکاردرمانی زرهی شیرازکاردرمانی ولیعصر شیرازکاردرمانی معالی اباد شیرازکاردرمانی ملاصدرا شیرازکاردرمانی شهرک صدرا شیرازکاردرمانی صدرا شیرازکاردرمانی استقلال شیرازکاردرمانی پاسداران شیرازکاردرمانی آبادهکاردرمانی اقلیدکاردرمانی ارسنجانکاردرمانی استهبانکاردرمانی بواناتکاردرمانی پاسارگادکاردرمانی جهرمکاردرمانی گویمکاردرمانی کوارکاردرمانی بوشهرکاردرمانی بندرعباسکاردرمانی تهرانکاردرمانی اصفهانکاردرماتی درسعادت شهرکاردرمانی خرامهکاردرمانی خرم‌بیدکاردرمانی خنجکاردرمانی دارابکاردرمانی رستمکاردرمانی زرین‌دشتکاردرمانی سپیدانکاردرمانی سروستانکاردرمانی فراشبندکاردرمانی فساکاردرمانی فیروزآبادکاردرمانی قیر و کارزینکاردرمانی کازرونکاردرمانی کوارکاردرمانی گراشکاردرمانی لارستانکاردرمانی لامردکاردرمانی مرودشتکاردرمانی ممسنیکاردرمانی مهرکاردرمانی نی‌ریزدرمان انلاینکاردرمانی انلاینگفتاردرمانی انلاینکاردرمانی آنلاین شیرازگفتاردرمانی آنلاین شیرازدرمان در منزلکاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزل شیرازهوم ویزیت شیرازگفتاردرمانی مجازیگفتاردرمانی تصویریگفتاردرمانی با واتساپکاردرمانی مجازیکاردرمانی تصویریکاردرمانی با واتساپبهترین دکتر گفتاردرمانی شیرازبهترین دکتر کاردرمانی شیرازکاردرمانی کودکان در شیرازکاردرمانی کودک در شیرازکاردرمانی بزرگسالان در شیرازگفتاردرمانی کودکان در شیرازگفتاردرمانی کودک در شیرازگفتاردرمانی بزرگسالان در شیرازاطفالسالمندانسالمندبهترین متخصص مغزو اعصاب کودکان در شیراز نورولوژیبهترین متخصص مغزو اعصاب بزرگسالان در شیراز نورولوژیستبهترین متخصص ارتوپد کودکان در شیرازبهترین متخصص ارتوپد بزرگسال در شیرازبهترین متخصص روانپزشکی کودکان در شیراز روانپزشکروانپزشک شیرازاینستاگرام و تلگرام ونشانی و تلفن و آدرس کلینیک ها و مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازدکتر گفتاردرمانی در شیرازدکتر فیزیوتراپی در شیراز

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی :*  

پست الکترونیک :

نظرات: *  

آدرس ارتباطی ما

نشانی:ایران _فارس_شیراز_میدان قصرالدشت(مترو)_انتهای کوچه99قصرالدشت (مقربی)_فرعی راست ابتدای کوچه 34 وکلا(ایمان شمالی/همت شمالی)

موبایل : 09392024636

تلفن تماس : 07136308341