4636 202 0939
درمان آپراکسی زبان و گفتار ، گفتاردرمانی شیراز
انواع آپراکسی

انواع #آپراكسي_اكتسابي:
گفتاردرمانی شیراز

—آپراكسي ايده_اي_حركتی 
 —آپراكسي_ايده_اي
—ليمب_كينتيك_آپراكسيا
—كانستراكشنال آپراكسي
—دِرِسينگ آپراكسيا

✳️آپراكسي #ايده_اي_حركتي:

* شايعترين آپراكسي
* عبارتست ازناتواني زبان در شروع / آغاز (اينيشييتيو) و هدايت صحيح رفتارهاي يادگرفته شده قبلي.
* بيمار توانايي انجام فعاليت هاي حركتي را برحسب دستور كلامي ندارد
اما همان رفتارهارا ميتواند به صورت رفلكسي يا خودكار انجام دهد.
* عملكرد بيمار در تقليد حركتي از درمانگر بهتر از پيروي از دستورات كلامي است.
* علاوه بر اين بيمار مي تواند عملكرد بسيار بهتري در هنگام استفاده از اشيا از خود نشان ميدهد. (موقعيت واقعي/مثلا اگر شانه را به او بدهيم ممكن است موهايش را شانه كند در حالي كه در برابر دستور كلامي اينكار را نميكند.)
* اين بيماران در انجام فعاليت هاي خودكار روزانه دچار نقص خاصی نيستند.

✳️آپراكسي #ايده_اي

* نقص در برنامه ايده اي هنگام اجراي اجزاي/ابعاد مختلف يك فعاليت پيچيده.
* هر بعد/ جز از فعاليت پيچيده ممكن است به تنهايي درست انجام شود.
اما توالي آنها اشتباه است.
* به طور مثال فرد قادر به روشن كردن شمع يا درست كردن چاي نیست اما در روشن كردن كبريت به تنهايي مشكلي ندارد.
* بعنوان مثال در نظر بگيريد بيمار ميخواهد اجاق گاز را با كبريت روشن كند، ابتدا كبريت را روشن ميكند، آنرا فوت ميكند(که خاموش شود) ! سپس شير گاز را باز ميكند و ميرود!؟!
* اين بيماران معمولا در انجام فعاليت هاي روزانه مشكل دارند.
* اين بيماران توانايي تقليد فعاليت ها را دارند.( چون كه در تقلید برنامه حرکتی فعاليت مورد نظر به آنها داده ميشود.)
* معمولا دوطرفه


✳️#ليمب_كينتيك_آپراكسيا

* ناتواني در انجام حركات ظريف
* غالبا يكطرفه است
* آسيب معمولا خود را در انتهاي اندام ها نشان ميدهد
* بيمار هم در فعاليت هاي ارادي و هم فعاليت هاي غير ارادي مشكل دارد
* بعنوان مثال بيمار در نوشتن، ساز زدن، دوختن مشكل دارد.

 

✳️#كانستراكشنال_آپراكسيا

* ناتواني در ساخت ساختار هاي فضايي. * بعنوان مثال ناتواني ساخت اشكال سه بعدي يا دوبعدي با استفاده از لگو يا چيدمان مرتب اشيا
* اين بيماران در كپي كردن اشكال هندسي نیز مشكل دارند
* اين بيماران از مشكل خود آگاهي ندارند
* بسته به جايگاه آسيب در مغز ( نيمكره چپ يا راست) داراي نگلكت سمت راست يا چپ هستند.


✳️#درسينگ_آپراكسيا

* عبارتست از اختلال در پوشيدن لباس
* در اين نوع آپراكسي بيمار نميتواند ما بين اعضاي بدن خود با قسمت هاي لباس ارتباط برقرار كند.
* بيشتر در بيماران با آسيب پريتال بروز مي كند.
* معمولا همراه كانستراكشنال آپراكسياست.


Ref. Acquired speech and language disorders.
Chapter 8


#سياوش_محمدي
بهترین متخصص لکنت در شیراز
گفتاردرمانی قصردشت شیراز
کاردرمانی در شیراز

برچسب ها :


گفتاردرمانی در شیرازگفتاردرمانی شیرازگفتاردرمانی قصردشت شیرازگفتاردرمانی قصرالدشتبهترین گفتاردرمانی در شیرازمتخصص گفتاردرمانی در شیرازدکتر گفتاردرمانی در شیرازکاردرمانی در خانه شیرازگفتاردرمانی در خانه شیرازمطب کاردرمانی در شیرازمطب گفتاردرمانی در شیرازدکتر گفتاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازمرکز کاردرمانی در شیرازمرکز گفتاردرمانی در شیرازکاردرمانی چمران شیرازکاردرمانی ستارخان شیرازکاردرمانی شیرازکاردرمانی در شیرازکلینیک کاردرمانی در شیرازکلینیک گفتاردرمانی در شیرازگفتاردرمانی شیرازکلینیک قصردشت شیرازکلینیک گفتاردرمانی شیراز قصرالدشتمراکز کاردرمانی در شیرازمراکز کاردرمانی شیرازمراکز گفتاردرمانی در شیرازمراکز گفتاردرمانی شیرازکاردرمانگرکاردرمانارگوتراپارگوتراپیستارگوتراپیهندتراپینوروفیدبکبیوفیدبکتحریک الکتریکی مغزکاردرمانیگفتاردرمانیکاردرمانی قصردشتکاردرمانی قصرالدشتکاردرمانی پیشه ورکاردرمانی سجاد پیشه ورکاردرمانی در شیرازکاردرمانی ایرانکاردرمانی فارسکاردرمانی در استان فارسکاردرمانی در قصردشتکاردرمانی نزدیک قصرالدشتکاردرمانگر شیرازکاردرمان شیرازکاردرمان در شیرازبهترین کاردرمان در شیرازمراکز کاردرمانی شیرازبهترین کاردرمانی در شیرازمراکز معتبر کاردرمانی در شیرازکلینیک های کاردرمانی در شیرازکاردرمانی خوب در شیرازکاردرمانی در منزلکاردرمانی در منزل درشیرازکاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزلتوانبخشی قصرالدشتتوانبخشی قصردشتتوانبخشی پیشه ورتواتبخشی سجاد پیشه ورسجاد پیشه ورارگوتراپیست سجاد پیشه وردرمان سکته مغزی شیرازدرمان فلج مغزی شیرازدرمان تاخیر حرکتی در شیرازمجهزترین کلینیک شیرازمجهزترین کلینیک کاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازکلینیک کاردرمانی شیرازکلینیک کاردرمانیکاردرمانی جسمیکاردرمانی ذهنیکاردرمانیکاردرمانی کودکانکاردرمانی فلج مغزیکاردرمانی سالمندانفیزیوتراپی در شیرازفیزیوتراپی شیرازفیزیوتراپی در منزل شیرازبهترین فیزیوتراپی در شیرازدرمان در منزل شیرازکاردرمانگرشیرازکاردرمان شیرازارگوتراپ شیرازارگوتراپیست شیرازارگوتراپی شیرازهندتراپی شیرازنوروفیدبک شیرازبیوفیدبک شیرازتحریک الکتریکی مغز شیرازفیزیوتراپیفیزیوتراپی اطفالفیزیوتراپی شیرازفیزیوتراپی اطفال در شیرازفیزیوتراپی کودکان در شیرازدرمان لکنت شیرازدرمان اختلال بلع شیرازدرمان سی پیدرمان فلج مغزیدرمان سی پیدرمان اوتیسمدرمان اتیسمکاردرمانی اوتیسمکاردرمانی اتیسمتاخیر حرکتیتاخیر رشدیدرمان فلج مغزی شیرازدرمان سی پی شیرازدرمان اوتیسم شیرازدرمان اتیسم شیرازکاردرمانی اوتیسم شیرازکاردرمانی اتیسم شیرازتاخیر حرکتی شیرازتاخیر رشدی شیرازسکته مغزیآفازیکلینیک توانبخشی شیرازتوانبخشی قصرالدشتتوانبخشی قصردشتکلینیک توانبخشی شیرازمرکز توانبخشی شیرازکلینیک تخصصی توانبخشی کاردرمانی و گفتاردرمانی قصرالدشت شیرازکاردرمانی و گفتاردرمانی قصرالدشت شیرازکلینیک تخصصی گفتاردرمانی لکنت قصرالدشت شیرازشیرازنوروتراپینوروتراپیستلباس فضاییاسپایدرکیجپارافین تراپیپارافین درمانیاختلال یادگیریعقب ماندگی ذهنیسندروم داونسندرم داونهیدروتراپیاب درمانیآب درمانیماساژاختلالات جسمی حرکتیضایعات نخاعیپارکینسونام اسضربه مغزیسالمندانحرکات اصلاحیاسکلتی عضلانیارگونومینوروتراپی در شیرازنوروتراپیست در شیرازلباس فضایی در شیرازاسپایدرکیج شیرازپارافین تراپی شیرازپارافین درمانی شیرازاختلال یادگیری شیرازعقب ماندگی ذهنی شیرازسندروم داون شیرازسندرم داون شیرازهیدروتراپی شیرازاب درمانی در شیرازآب درمانی شیرازماساژ در شیرازاختلالات جسمی حرکتی شیرازضایعات نخاعی در شیرازپارکینسون در شیرازام اس شیرازضربه مغزی شیرازسالمندان در شیرازحرکات اصلاحی شیرازاسکلتی عضلانی در شیرازارگونومی در شیرازکادردرمانیکادردرمانی در شیرازکادردرمانی شیرازکروناتاخیر گفتاریدرمان تاخیر گفتار و زباندرمان تاخیر گفتار شیرازرشدحرکتی شیرازرفتار حرکتی شیرازکاردرمانی ولیعصر قصردشتکاردرمانی زند شیرازکاردرمانی زرهی شیرازکاردرمانی ولیعصر شیرازکاردرمانی معالی اباد شیرازکاردرمانی ملاصدرا شیرازکاردرمانی شهرک صدرا شیرازکاردرمانی صدرا شیرازکاردرمانی استقلال شیرازکاردرمانی پاسداران شیرازکاردرمانی آبادهکاردرمانی اقلیدکاردرمانی ارسنجانکاردرمانی استهبانکاردرمانی بواناتکاردرمانی پاسارگادکاردرمانی جهرمکاردرمانی گویمکاردرمانی کوارکاردرمانی بوشهرکاردرمانی بندرعباسکاردرمانی تهرانکاردرمانی اصفهانکاردرماتی درسعادت شهرکاردرمانی خرامهکاردرمانی خرم‌بیدکاردرمانی خنجکاردرمانی دارابکاردرمانی رستمکاردرمانی زرین‌دشتکاردرمانی سپیدانکاردرمانی سروستانکاردرمانی فراشبندکاردرمانی فساکاردرمانی فیروزآبادکاردرمانی قیر و کارزینکاردرمانی کازرونکاردرمانی کوارکاردرمانی گراشکاردرمانی لارستانکاردرمانی لامردکاردرمانی مرودشتکاردرمانی ممسنیکاردرمانی مهرکاردرمانی نی‌ریزدرمان انلاینکاردرمانی انلاینگفتاردرمانی انلاینکاردرمانی آنلاین شیرازگفتاردرمانی آنلاین شیرازدرمان در منزلکاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزل شیرازهوم ویزیت شیرازگفتاردرمانی مجازیگفتاردرمانی تصویریگفتاردرمانی با واتساپکاردرمانی مجازیکاردرمانی تصویریکاردرمانی با واتساپبهترین دکتر گفتاردرمانی شیرازبهترین دکتر کاردرمانی شیرازکاردرمانی کودکان در شیرازکاردرمانی کودک در شیرازکاردرمانی بزرگسالان در شیرازگفتاردرمانی کودکان در شیرازگفتاردرمانی کودک در شیرازگفتاردرمانی بزرگسالان در شیرازاطفالسالمندانسالمندبهترین متخصص مغزو اعصاب کودکان در شیراز نورولوژیبهترین متخصص مغزو اعصاب بزرگسالان در شیراز نورولوژیستبهترین متخصص ارتوپد کودکان در شیرازبهترین متخصص ارتوپد بزرگسال در شیرازبهترین متخصص روانپزشکی کودکان در شیراز روانپزشکروانپزشک شیرازاینستاگرام و تلگرام ونشانی و تلفن و آدرس کلینیک ها و مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازدکتر گفتاردرمانی در شیرازدکتر فیزیوتراپی در شیراز

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی :*  

پست الکترونیک :

نظرات: *  

آدرس ارتباطی ما

نشانی:ایران _فارس_شیراز_میدان قصرالدشت(مترو)_انتهای کوچه99قصرالدشت (مقربی)_فرعی راست ابتدای کوچه 34 وکلا(ایمان شمالی/همت شمالی)

موبایل : 09392024636

تلفن تماس : 07136308341