آموزش کنترل ادرارکودکان_بیوفیدبک شیراز
سن کنترل ادرار در کودکان_ رشد کنترل ادارار و آموزش دستشویی رفتن

 

هیچ دو کودکی کنترل ادرار را در یک سن به دست نمیآورند.

زمان واقعی آن هنگامی است که کودك شما آماده باشد و منظور از آماده بودن زمانی است که مغز، اعصاب و عضلات به اندازه کافی رشد کرده باشند. به ندرت ممکن است قبل از سن 15 تا 18 ماهگی اعصاب تکامل یافته باشند و عضلات به آنها پاسخ دهند. در واقع هرگز نباید کودك خود را مجبور کنید روي لگن بنشیند زیرا این کار باعث میشود کودك از انجام کار سر باز زند و احتمالا منجر به مشکلات بعدي، مثل بیاختیاري مکرر یا خیس کردن رختخواب میشود.مرکز کاردرمانی و بیوفیدبک شیراز

رشد کنترل ادرار

دفع بی اختیار ادرار برای تمام کودکان رخ میدهد بهتر است والدین اطلاع داشته باشند کودک قبل از ۱۵ ماهگی به سختی میتواند ادرار خود را یک ثانیه نگه دارد و نمیتواند آنقدر نگه دارد تا برای او لگن بیاورند ، تا دو و نیم سالگی کودک قادر خواهد بود ادرار خود را چهار تا پنج ساعت نگه دارد و بعد از آن بیشتر هم میشود .کاردرمانی قصردشت
از حدود ۱۲ ماهگی اگر کودک مجبور به انجام کاری خلاف خواست خود شود از آن سر باز میزند و تلاش والدین برای نشستن کودک بر لگن بی فایدست.

 

رشد کنترل ادرار در 12 ماهگی


کودك شما مثانه خود را بدون اراده تخلیه می کند و هیچ گونه کنترلی روي آن ندارد. معمولا کودك بعد از غذا پوشک خود را خیس می کند.

چگونه می توانید کمک کنید:
_می توانید از زمانی که کودك شما قادر شد به تنهایی بنشیند،مدت کوتاهی او را روي لگن بگذارید،ولی انتظار نداشته باشید چیزي بیش از ادرار قبلا دفع شده در آن بریزد.
_مدت طولانی در کنار او نمانید و تشویقش هم نکنید، ولی اگر حقیقتا مقداري ادرار کرد،مختصري تحسینش کنید.
_حتی اگر بلافاصله پس از بلند شدن از روي لگن خود را خیس کرد،او را سرزنش نکنید.
_او را با لگن آشنا کنید

 

رشد کنترل ادرار در 13 ماهگی


اگر پس از خوردن غذا کودك را روي لگن بگذارید،ممکن است استفاده از آن نتیجه بدهد. با این حال او هنوز قادر به کنترل تخلیه ي مثانه نیست.
چگونه می توانید کمک کنید:
_انتظار نداشته باشید کودك کنترلی روي تخلیه ي ادرار خود داشته باشد. اجازه دهید خود کودك راهنماي شما باشد
_شما می توانید کودك خود را عادت دهید تا پس از هر وعده غذا چند دقیقه روي لگن بنشیند، ولی این به معناي آموزش دیدن نیست.بهترین مراکز کاردرمانی شیراز

 

 رشد کنترل ادرار در 15 ماهگی

در این سن کودك شما کم کم وقتی نیاز به دفع ادرار دارد آن را احساس می کند.با این حال نمی تواند ادرار خود را به خوبی نگه دارد و باید آن را فورا رها کند.

چگونه می توانید کمک کنید:
_گاهی اوقات از کودك خود بپرسید آیا می خواهد به توالت برود.اگر پاسخ منفی بدهد تقریبا می توان مطمین بود که درست می گوید.
_کودك نمی تواند پس از جلب توجه شما ادرار خود را به مدت طولانی نگه دارد،بنابراین باگشاده رویی از هر گونه بی اختیاري که اتفاق می افتد چشم پوشی کنید.
از او بپرسید آیا لگن می خواهد:
هر وقت فکر می کنید کودك به توالت احتیاج دارد از او سوال کنید. اگر “نه” گفت ناراحت نشوید.زیرا بیشتر اوقات همین پاسخ را می دهد.

بهترین مراکز گفتاردرمانی شیراز قصردشت

 رشد کنترل ادرار در 18 ماهگی

اکنون مثانه و اعصاب کودك شما به حدي تکامل یافته است که کودك می تواند اخطار بیشتري به شما بدهد، ولی سیستم هنوز به تنظیم نیاز دارد.

چگونه می توانید کمک کنید:
_تمام موارد موفقیت کودك را تحسین و از شکست ها به طور کامل چشم پوشی کنید.
_انتظار نداشته باشید کودکتان شب ها خود را خیس نکند زیرا هنوز ظرفیت مثانه به اندازه کافی زیاد نشده است.

همیشه موفقیت ها را تحسین کنید:
هر بار که کودك شما با موفقیت از لگن استفاده می کند کاري کنید بفهمد شما چقدر از این موضوع راضی و خشنود هستید.

رشد کنترل ادرار در 21 ماهگی

در حدود این سن کودك شما احتمالا تکرر ادرار پیدا می کند. این موضوع و نیز افزایش دفعاتخیس کردن،طبیعی است.

چگونه می توانید کمک کنید:
_آرامش خود را حفظ کنید.زمان نشستن روي لگن را افزایش ندهید .
از شکست ها کاملا چشم پوشی کنید:
اشتباه کردن در این سن براي کودك شما طبیعی است. هر وقت خود را خیس کرد بدون جاروجنجال کردن صرفا لباس او را عوض کنید.

 رشد کنترل ادرار در 2 سالگی

کودك شما از اینکه می تواند به تنهایی سر لگن برود بسیار به خود می بالد.ممکن است از شمابخواهد که وقتی که روي لگن است او را تنها بگذارید.کاردرمانی قصردشت شیراز

چگونه می توانید کمک کنید:
_اگر دوست دارید از توالت استفاده کند،کاري کنید که به راحتی به آن دسترسی داشته باشد،محل نشستن براي او خیلی بزرگ نباشد، و نور کافی در فضا موجود باشد.
_به اندازه ي نیاز کودك به او آزادي بدهید و او را حمایت کنید. از اشتباهات او خشمگین نشوید. این امر حس استقلال و غرور او را تقویت و کنترل ادرار او را تسریع می کند.
کمکش کنید مستقل شود:
کاري کنید بدون کمک شما به توالت دسترسی داشته و اندازه ي محل نشستن براي او مناسب باشد.در همان نزدیکی باشید زیرا ممکن است به کمک شما نیاز پیدا کند.

 

رشد کنترل ادرار در 2.5 تا 3 سالگی


در 2.5 سالگی کودك شما آنقدر به خود اعتماد دارد که از شما می خواهد در طول روز پوشک به او نپوشانید،
و قادر است اغلب موارد خشک باقی بماند. -اگر کودك بخواهد،به جاي پوشک براي او شورتهاي ضخیم آموزشی تهیه کنید.
-انتظار نداشته باشید شب ها خشک بماند یا خود را زیاد خیس نکند.گفتاردرمانی قصردشت شیراز

در ۳ سالگی اگر کودك خود را قبل از خوابیدن به توالت ببرید،ممکن است شب خود را خیس نکند. معمولا
این کار مزاحم استراحت وي نمی شود.
چگونه می توانید کمک کنید:
-قبل از خوابیدن او را به توالت ببرید.
-اگر سه شب متوالی خود را خیس نکرد،کم کم شب ها به او پوشک نپوشانید.
-یک لگن کنار تختخوابش قرار دهید تا اگر احساس نیاز کرد از آن استفاده کند.

 

کاردرمانگر یلدا امتنان

بهترین دکتر کاردرمانی و گفتاردرمانی شیراز

برچسب ها :


کاردرمانی شیرازکاردرمانی در شیرازکلینیک کاردرمانی در شیرازکلینیک گفتاردرمانی در شیرازگفتاردرمانی شیرازکلینیک قصردشت شیرازاموزش کنترل ادرار کودکانبیوفیدبک شیرازدرمان کنترل ادرارکلینیک گفتاردرمانی شیراز قصرالدشتمراکز کاردرمانی در شیرازمراکز کاردرمانی شیرازمراکز گفتاردرمانی در شیرازمراکز گفتاردرمانی شیرازکاردرمانگرکاردرمانارگوتراپارگوتراپیستارگوتراپیهندتراپینوروفیدبکبیوفیدبکتحریک الکتریکی مغزکاردرمانیگفتاردرمانیکاردرمانی قصردشتکاردرمانی قصرالدشتکاردرمانی پیشه ورکاردرمانی سجاد پیشه ورکاردرمانی در شیرازکاردرمانی ایرانکاردرمانی فارسکاردرمانی در استان فارسکاردرمانی در قصردشتکاردرمانی نزدیک قصرالدشتکاردرمانگر شیرازکاردرمان شیرازکاردرمان در شیرازبهترین کاردرمان در شیرازکاردرمانگر یلدا امتنانمراکز کاردرمانی شیرازبهترین کاردرمانی در شیرازمراکز معتبر کاردرمانی در شیرازکلینیک های کاردرمانی در شیرازکاردرمانی خوب در شیرازکاردرمانی در منزلکاردرمانی در منزل درشیرازکاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزلتوانبخشی قصرالدشتتوانبخشی قصردشتتوانبخشی پیشه ورتوانبخشی سجاد پیشه ورسجاد پیشه ورارگوتراپیست سجاد پیشه وردرمان سکته مغزی شیرازمتخصص کاردرمانی یلدا امتناندرمان فلج مغزی شیرازدرمان تاخیر حرکتی در شیرازمجهزترین کلینیک شیرازمجهزترین کلینیک کاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازکلینیک کاردرمانی شیرازکلینیک کاردرمانیکاردرمانی جسمیکاردرمانی ذهنیکاردرمانیکاردرمانی کودکانکاردرمانی فلج مغزییلدا امتنان کاردرمانی سالمندانفیزیوتراپی در شیرازفیزیوتراپی شیرازفیزیوتراپی در منزل شیرازبهترین فیزیوتراپی در شیرازدرمان در منزل شیرازکاردرمانگرشیرازکاردرمان شیرازارگوتراپ شیرازارگوتراپیست شیرازارگوتراپی شیرازهندتراپی شیرازنوروفیدبک شیرازبیوفیدبک شیرازتحریک الکتریکی مغز شیرازفیزیوتراپیفیزیوتراپی اطفالفیزیوتراپی شیرازفیزیوتراپی اطفال در شیرازفیزیوتراپی کودکان در شیرازدرمان لکنت شیرازدرمان اختلال بلع شیرازدرمان سی پیدرمان فلج مغزیدرمان سی پیدرمان اوتیسمدرمان اتیسمکاردرمانی اوتیسمکاردرمانی اتیسمتاخیر حرکتیتاخیر رشدیدرمان فلج مغزی شیرازدرمان سی پی شیرازدرمان اوتیسم شیرازدرمان اتیسم شیرازکاردرمانی اوتیسم شیرازکاردرمانی اتیسم شیرازتاخیر حرکتی شیرازتاخیر رشدی شیرازسکته مغزیآفازیکلینیک توانبخشی شیرازتوانبخشی قصرالدشتتوانبخشی قصردشتکلینیک توانبخشی شیرازمرکز توانبخشی شیرازکلینیک تخصصی توانبخشی کاردرمانی و گفتاردرمانی قصرالدشت شیرازکاردرمانی و گفتاردرمانی قصرالدشت شیرازکلینیک تخصصی گفتاردرمانی لکنت قصرالدشت شیرازشیرازنوروتراپینوروتراپیستلباس فضاییاسپایدرکیجپارافین تراپیپارافین درمانیاختلال یادگیریعقب ماندگی ذهنیسندروم داونسندرم داونهیدروتراپیاب درمانیآب درمانیماساژدرمانی در شیرازماساژاختلالات جسمی حرکتیضایعات نخاعیپارکینسونام اسضربه مغزیسالمندانحرکات اصلاحیاسکلتی عضلانیارگونومینوروتراپی در شیرازنوروتراپیست در شیرازلباس فضایی در شیرازاسپایدرکیج شیرازپارافین تراپی شیرازپارافین درمانی شیرازاختلال یادگیری شیرازعقب ماندگی ذهنی شیرازسندروم داون شیرازسندرم داون شیرازهیدروتراپی شیرازاب درمانی در شیرازتجهیزات کاردرمانی شیرازوسایل کاردرمانی شیرازدستگاه های کاردرمانی شیرازفروش وسایل کاردرمانی شیرازفروش شیرازوسایل توانبخشی شیرازفروش دستگاه های فیزیوتراپی در شیرازآب درمانی شیرازماساژ در شیرازدستگاه فیزیوتراپی شیرازوسایل فیزیوتراپی شیرازوسایل ورزشی شیرازارتوپدفنی شیرازارتزپروتز شیرازکالای پزشکی شیرازبهترین ارتوپدفنیاختلالات جسمی حرکتی شیرازضایعات نخاعی در شیرازپارکینسون در شیرازام اس شیرازضربه مغزی شیرازسالمندان در شیرازحرکات اصلاحی شیرازفیزیوتراپی قصردشتفیزیوتراپی قصردشت شیرازفیزیوتراپی پیشه ورفیزیوتراپیست خوب در شیرازبهترین دکتر فیزیوتراپی شیرازاسکلتی عضلانی در شیرازارگونومی در شیرازکادردرمانیکادردرمانی در شیرازکادردرمانی شیرازکروناتاخیر گفتاریدرمان تاخیر گفتار و زبانکتابفروشی کودکان شیرازکتاب گفتاردرمانی شیرازمحصولات گفتاردرمانی شیرازتجهیزات گفتاردرمانی شیرازوسایل گفتاردرمانی شیرازفروش وسایل گفتاردرمانی شیرازدرمان تاخیر گفتار شیرازرشدحرکتی شیرازرفتار حرکتی شیرازبهترین دکتر گفتاردرمانی در شیرازبهترین دکترگفتاردرمانی شیرازدرمان تشنج شیرازمتخصص تشنج شیرازبهترین دکتر تشنج شیرازدکتر خوبدکترخوببهترین دکتربهترین گفتاردرمانیبهترین کاردرمانیدکتر لکنت شیرازبهترین متخصصپزشک خوبخدمه العلاج الوظیفیکاردرمانی در خانه شیرازگفتاردرمانی در خانه شیرازمطب کاردرمانی در شیرازمطب گفتاردرمانی در شیرازدکتر گفتاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازمرکز کاردرمانی در شیرازمرکز گفتاردرمانی در شیرازکاردرمانی چمران شیرازکاردرمانی ستارخان شیرازکاردرمانی ولیعصر قصردشتکاردرمانی زند شیرازکاردرمانی زرهی شیرازکاردرمانی ولیعصر شیرازکاردرمانی معالی اباد شیرازکاردرمانی ملاصدرا شیرازکاردرمانی شهرک صدرا شیرازکاردرمانی صدرا شیرازکاردرمانی استقلال شیرازکاردرمانی پاسداران شیرازکاردرمانی آبادهکاردرمانی اقلیدکاردرمانی ارسنجانکاردرمانی استهبانکاردرمانی بواناتکاردرمانی پاسارگادکاردرمانی جهرمکاردرمانی گویمکاردرمانی کوارکاردرمانی بوشهرکاردرمانی بندرعباسکاردرمانی تهرانکاردرمانی اصفهانکاردرمانی درسعادت شهرکاردرمانی خرامهکاردرمانی خرم‌بیدکاردرمانی خنجکاردرمانی دارابکاردرمانی رستمکادرمانی خانه زنیانکاردرمانی زرین‌دشتکاردرمانی سپیدانکاردرمانی سروستانکاردرمانی فراشبندکاردرمانی فساکاردرمانی فیروزآبادکاردرمانی قیر و کارزینکاردرمانی کازرونکاردرمانی کوارکاردرمانی گراشکاردرمانی لارستانکاردرمانی لامردکاردرمانی مرودشتکاردرمانی ممسنیکاردرمانی مهرکاردرمانی نی‌ریزدرمان انلاینکاردرمانی انلاینگفتاردرمانی انلاینکاردرمانی آنلاین شیرازگفتاردرمانی آنلاین شیرازدرمان در منزلکاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزل شیرازهوم ویزیت شیرازگفتاردرمانی مجازیگفتاردرمانی تصویریگفتاردرمانی با واتساپکاردرمانی مجازیکاردرمانی تصویریکاردرمانی با واتساپبهترین دکتر گفتاردرمانی شیرازبهترین دکتر کاردرمانی شیرازکاردرمانی کودکان در شیرازکاردرمانی کودک در شیرازکاردرمانی بزرگسالان در شیرازگفتاردرمانی کودکان در شیرازگفتاردرمانی کودک در شیرازگفتاردرمانی بزرگسالان در شیرازاطفالسالمندانسالمندبهترین متخصص مغزو اعصاب کودکان در شیراز نورولوژیبهترین متخصص مغزو اعصاب بزرگسالان در شیراز نورولوژیستبهترین متخصص ارتوپد کودکان در شیرازبهترین متخصص ارتوپد بزرگسال در شیرازبهترین متخصص روانپزشکی کودکان در شیراز روانپزشکروانپزشک شیرازاینستاگرام و تلگرام ونشانی و تلفن و آدرس کلینیک ها و مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازدکتر گفتاردرمانی در شیرازدکتر فیزیوتراپی در شیرازدکتر پیشه ورگفتاردرمانی دارابگفتاردرمانی آبادهگفتاردرمانی اقلیدگفتاردرمانی بواناتگفتاردرمانی خرم بیدگفتاردرمانی سرچهانگفتاردرمانی پاسارگادگفتاردرمانی مرودشتگفتاردرمانی اقلیدگفتاردرمانی بیضاگفتاردرمانی سپیدانگفتاردرمانی رستمکاردرمانی ممسنیگفتاردرمانی کوه چنارگفتاردرمانی کازرونگفتاردرمانی زرقانکاردرمانی خرامهگفتاردرمانی ارسنجانکاردرمانی بختگانگفتاردرمانی نی ریزکاردرمانی استهبانسروستانکوارفیروزابادفراشبندخفرفسادارابجهرمقیرو کارزیناوزخنجگراشلامردمهرلارستانزرین دشتنورابادحاجی ابادقیرقائمیهاردکانصفاشهرمصیریباب اناراباده طشکبواناتکره ایسعادت شهردشتی و دشتستانکامفیروزتخت جمشیدارژنخان زنیاندشت ارژنکرماناهوازخوزستانبوشهرعسلویهبندرعباسبندرلنگهقشمکیشیاسوجبرازجانگناوهخورموجبندرگناوهکنگانبندرکنگانجمعالی شهرعلاج مهنیالعلاج المهنیدشتستاندشتیچغادکاهرمبنککاکیبیدخونسعدابادخارکشبانکارهبردستانسیرافابداندیرریگدالکیبهارستانبردخونچاه مبارکدوراهکدلواربادولهابادانارستانتنگ ارمریزشنبهفیزیوتراپی دارابکلمهبوشکانبیمارستان توانبخشی شیرازهرمزقلعه قاضیتازیان پایینفینتختشمیلمینابخمیررودانشهابدرگهانسوزاطبلحراالعلاج الوظيفي في شيرازعلاج النطق في شيرازالعلاج الطبيعي في شيرازإعادة التأهيل في شيرازماستر العلاج الوظیفیدانشگاه علوم پزشکی شیرازدانشکده توانبخشی شیرازبازارکار کاردرمانیبازکار کاردرمانی در شیرازبازارکارگفتاردرمانی در شیرازبازارکار فیزیوتراپی در شیرازرشته فیزیوتراپیکاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شیرازفیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیرازگفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شیرازنظام پزشکینظام پزشکی شیرازکد نظام پزشکیارتوپد شیرازمغزواعصاب شیرازروانپزشک شیرازنورولوژیست شیرازسلول های بنیادی شیرازجراح شیرازپزشکمتخصصکارشناسکارشناس ارشدکارشناسی ارشدرشته های دانشگاه علوم پزشکی شیرازفیزیوتراپی اطفال شیرازفیزیوتراپیست اطفالفیزیوتراپی کودکان شیرازفیزیوتراپی نوزادان شیرازکودکنوزاداطفالبزرگسالبزرگسالانمراکزدرمانگاهبیمارستانکلینیکمطبمستشفی فی شیرازمستشفیhospitalshirazعلوم پزشکی شیرازایرانشیرازفارس

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی :*  

پست الکترونیک :

نظرات: *  

آدرس ارتباطی ما

نشانی:ایران _فارس_شیراز_میدان قصرالدشت(مترو)_انتهای کوچه99قصرالدشت (مقربی)_فرعی راست ابتدای کوچه 34 وکلا(ایمان شمالی/همت شمالی)

موبایل : 09392024636

تلفن تماس : 07136308341