پریده گویی در گفتار_گفتاردرمانی تخصصی شیراز
نشانه های پریده گویی در گفتار

کلینیک تخصصی توانبخشی قصرالدشت شیراز
فیزیوتراپی کاردرمانی گفتاردرمانی 
اولین و مجهزترین مرکز توانبخشی شیراز
میدان قصرالدشت کوچه 34 وکلا
پذیرش و نوبت دهی: 09392024636
مدیریت ارگوتراپیست سجاد پیشه ور

کلاترینگ یا پریده گویی 


کلاترینگ اختلالی در پردازش گفتار و زبان است که باگفتار سریع و نامنظم،پراکنده،سازمان نیافته وغیرقابل درک مشخص میشود.همراه با یک سری ناروانی ها رخ میدهد اما ناروانی ها بر اساس ماهیت و علت با لکنت متفاوت هستند.درکلاترینگ تکرارهای خاص ،مکث های خاص ،سرعت زیاد،اصلاح گفتارو…وجود دارد.در کلاترینگ سرعت بالا در لحظات مهم است.پراکندگی در روانی باعث ناروانی میشود.درکلاترینگ آگاهی و اضطراب وجود ندارد.
لکنت یک اختلال حرکتی است اما کلاترینگ بیشتر مشکل در language است و فرد مبتلا به کلاترینگ در پردازش زبانی مشکل دارد.در لکنت مشکلات عصب شناختی خاص وجود ندارد اما در کلاترینگ مشکلات عصبی وجود دارد،مثلا بد عمل کردن basal ganglia.
شروع کلاترینگ:شروع آن در سال های پیش دبستان است اما بروز پیدانمیکند چون تا زمانی که فشار بر عملکرد زبانی وارد نشود کلاترینگ ظاهر نمیشود.اما وقتی خوانذن و نوشتن شروع شودکلاترینگ بروز می یابد. خیلی وقت ها کلاترینگ تا قبل از مدرسه رفتن تشخیص داده نمیشود.
چه وقت وکجا مشکل ظهور پیدا میکند؟کلاترها میتوانند متغیر باشند.بنابراین مهم است که بدانیم کدام موقعیت ها پر دردسر هستند.این ممکن است وابسته به شنونده ها و تقاضاهای موقعیتی باشد.برخی کودکان ممکن است وقتی میخوانند یا پاسخ های تک کلمه ای میدهند خوب عمل کنند اما قابلیت فهم را در محاوره از دست میدهند.بزرگسالان کلاتر ممکن است وقتی با دوستان صمیمی صحبت میکنند روان و قابلیت فهم خوبی داشته باشند اما وقتی در موقعیت های پر تقاضا حرف میزنند اذیت شوند.
۴خصوصیت عمده ی این اختلال برای تشخیص عبارتند از:
۱٫تکرار بیش از حد
۲٫دامنه ی توجه بسیار پایین
۳٫عدم آگاهی کامل نسبت به مشکل یا داشتن آگاهی بسیار کم نسبت به آن
۴٫سرعت زیاد در گفتار،دشوار خوانی،تنفس نامنظم،ناهماهنگی حرکتی و گفتارغیر قابل درک.
قابلیت فهم گفتار پایین است مخصوصا وقتی سرعت گفتارشان بالا باشد.هجاها و صداها را کورمال میکنند.
غیر قابل درک بودن گفتاردر بسیاری از افراد مبتلا به کلاترینگ به علل زیر است:
الف)حذف صداهای هجاها و لغات اصلی
ب)وارونه کردن صداها(منظور جابه جا کردن ترتیب صداهاست مثلا کبریت-کربیت)
ج)جلو انداختن صداها(منظور قرار دادن صدای کلمه ی بعد در مرحله ی قبلی )
د)به تأخیر انداختن صداها(منظور قرار دادن صدای کلمه ی قبل در مرحله ی بعد)
ه)جانشین سازی(یعنی یک صدا را بجای صدای دیگر به کار میبرد)
و) تکرار صدای اول کلمه
ز)گیر کردن روی بعضی هجاهای کلمه
مهمترین خصوصیت کلاترینگ یا پریده گویی عجله کردن است.
سازماندهی ذهنی و زبانیشان پراکنده است.کلاتر ها بد خط هستند اما اگر توجه کنند خوش خط میشوند.لکنت و کلاترینگ با هم هم رویدادند.تا زمانی که لکنت درمان نشده کلاترینگ خود را نشان نمیدهد.
ویس اعتقاد دارد که گرچه هیچگونه علائم و شواهد بالینی مشخصی که دلالت بر اختلال نورولوژیکی افراد پریده گو باشد،وجود نداشته ولی با این حال علت اصلی ناشی از یک مسئله ی ارگانیکی است و مشاهده کرده اند که اختلالات گفتاری این افراد در برخی موارد دقیقا مشابه گفتاریک بیمار مبتلا به پارکینسون است. سیمن اعتقاد دارد که پریده گویی میتواند ناشی از فعالیت های غیر طبیعی در سیستم مغزی باشد.برخی مطالعات براساس یافته های الکتروآنسفالوگرافی افراد پریده گو اظهار میکنند که بیش از ۹۰% افراد پریده گو افرادی هستند که دارای الکترو آنسفالوگرافی غیر طبیعی هستند.بعضی صاحب نظران وجود نوعی ارتباط بین کلاترینگ و جنسیت افراد را گزارش کرده اند.به عنوان مثال آرنولد اعلام کرده است :کلاترینگ در مردان ۴ برابر بیشتر از زنان است.
جستجو برای یافتن دلایلی برای درمان:عامل مهم در درمان انگیزه ی مراجع است که این را میتوان از مصاحبه و تاریخچه گیری به دست آورد.مراجعانی که از کلاترینگ آگاهی دارند و از آن اذیت میشوند انگیزه ی کافی برای درمان دارند.
تشخیص و ارزیابی:مراحل ارزیابی و تشخیص کلاترینگ با توجه به سن و شرایطی که ارزیابی در آن صورت میگیرد متفاوت است.
۱٫تاریخچه گیری
۲٫ارزیابی مستقیم گفتار:گفتار مراجع باید در شرایط مختلف تحت تکالیف مختلف ارزیابی و امتحان شود.
۳٫ارزیابی زبانی
۴٫ارزیابی ویژگی های کلاترینگ:این ارزیابی تعیین میکند کدام ویژگی برجسته تر است و بیشتر به درمان نیاز دارد.
۵٫ارزیابی اختلالات همراه: کلاترینگ با مشکلات زبانی،توجه،یادگیری،پردازشی،خواندن و نوشتن همراه است.
درمان:اگر بتوانیم آگاهی فرد را از سرعت گفتارش افزایش دهیم و با متد خاصی سرعت گفتارش را کاهش دهیم ،میتوانیم به درمانش کمک کنیم.
بهبود مهارت های زبان شناختی هم میتواند به این افرادکمک کند:به مراجع آموزش دهید افکارشان را با نوشتن یک قصه یا بیان کارت های متوالی به طور منظم بیان کند.به مراجع آموزش دهید چطور جملات پیچیده را به کار ببرد
استفاده از dAFهم کمک میکند.

 

گفتاردرمانگر مریم عبدالهی

مراکز کاردرمانی شیراز
مراکز گفتاردرمانی شیراز
بهترین دکتر کاردرمانی شیراز
بهترین دکتر گفتاردرمانی شیراز
مرکز تخصصی نوروفیدبک شیراز
مطب فیزیوتراپی شیراز _ کلینیک کاردرمانی شیراز _ مرکز گفتاردرمانی شیراز
لیست بهترین پزشک متخصص دکتر خوب شیراز
کاردرمانی در منزل شیراز_فیزیوتراپی در منزل شیراز_گفتاردرمانی در منزل

برچسب ها :


کاردرمانی شیرازکاردرمانی در شیرازکلینیک کاردرمانی در شیرازکلینیک گفتاردرمانی در شیرازگفتاردرمانی شیرازکلینیک قصردشت شیرازکلینیک گفتاردرمانی شیراز قصرالدشتمراکز کاردرمانی در شیرازمراکز کاردرمانی شیرازمراکز گفتاردرمانی در شیرازمراکز گفتاردرمانی شیرازکاردرمانگرکاردرمانارگوتراپارگوتراپیستارگوتراپیهندتراپینوروفیدبکبیوفیدبکتحریک الکتریکی مغزکاردرمانیگفتاردرمانیکاردرمانی قصردشتکاردرمانی قصرالدشتکاردرمانی پیشه ورکاردرمانی سجاد پیشه ورکاردرمانی در شیرازکاردرمانی ایرانکاردرمانی فارسکاردرمانی در استان فارسکاردرمانی در قصردشتکاردرمانی نزدیک قصرالدشتکاردرمانگر شیرازکاردرمان شیرازکاردرمان در شیرازبهترین کاردرمان در شیرازکاردرمانگر یلدا امتنانمراکز کاردرمانی شیرازبهترین کاردرمانی در شیرازمراکز معتبر کاردرمانی در شیرازکلینیک های کاردرمانی در شیرازکاردرمانی خوب در شیرازکاردرمانی در منزلکاردرمانی در منزل درشیرازکاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزلتوانبخشی قصرالدشتتوانبخشی قصردشتتوانبخشی پیشه ورتوانبخشی سجاد پیشه ورسجاد پیشه ورارگوتراپیست سجاد پیشه وردرمان سکته مغزی شیرازمتخصص کاردرمانی یلدا امتناندرمان فلج مغزی شیرازدرمان تاخیر حرکتی در شیرازمجهزترین کلینیک شیرازمجهزترین کلینیک کاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازکلینیک کاردرمانی شیرازکلینیک کاردرمانیکاردرمانی جسمیکاردرمانی ذهنیکاردرمانیکاردرمانی کودکانکاردرمانی فلج مغزییلدا امتنان کاردرمانی سالمندانفیزیوتراپی در شیرازفیزیوتراپی شیرازفیزیوتراپی در منزل شیرازبهترین فیزیوتراپی در شیرازدرمان در منزل شیرازکاردرمانگرشیرازکاردرمان شیرازارگوتراپ شیرازارگوتراپیست شیرازارگوتراپی شیرازهندتراپی شیرازنوروفیدبک شیرازبیوفیدبک شیرازتحریک الکتریکی مغز شیرازفیزیوتراپیفیزیوتراپی اطفالفیزیوتراپی شیرازفیزیوتراپی اطفال در شیرازفیزیوتراپی کودکان در شیرازدرمان لکنت شیرازدرمان اختلال بلع شیرازدرمان سی پیدرمان فلج مغزیدرمان سی پیدرمان اوتیسمدرمان اتیسمکاردرمانی اوتیسمکاردرمانی اتیسمتاخیر حرکتیتاخیر رشدیدرمان فلج مغزی شیرازدرمان سی پی شیرازدرمان اوتیسم شیرازدرمان اتیسم شیرازکاردرمانی اوتیسم شیرازکاردرمانی اتیسم شیرازتاخیر حرکتی شیرازتاخیر رشدی شیرازسکته مغزیآفازیکلینیک توانبخشی شیرازتوانبخشی قصرالدشتتوانبخشی قصردشتکلینیک توانبخشی شیرازمرکز توانبخشی شیرازکلینیک تخصصی توانبخشی کاردرمانی و گفتاردرمانی قصرالدشت شیرازکاردرمانی و گفتاردرمانی قصرالدشت شیرازکلینیک تخصصی گفتاردرمانی لکنت قصرالدشت شیرازشیرازنوروتراپینوروتراپیستلباس فضاییاسپایدرکیجپارافین تراپیپارافین درمانیاختلال یادگیریعقب ماندگی ذهنیسندروم داونسندرم داونهیدروتراپیاب درمانیآب درمانیماساژدرمانی در شیرازماساژاختلالات جسمی حرکتیضایعات نخاعیپارکینسونام اسضربه مغزیسالمندانحرکات اصلاحیاسکلتی عضلانیارگونومینوروتراپی در شیرازنوروتراپیست در شیرازلباس فضایی در شیرازاسپایدرکیج شیرازپارافین تراپی شیرازپارافین درمانی شیرازاختلال یادگیری شیرازعقب ماندگی ذهنی شیرازسندروم داون شیرازسندرم داون شیرازهیدروتراپی شیرازاب درمانی در شیرازتجهیزات کاردرمانی شیرازوسایل کاردرمانی شیرازدستگاه های کاردرمانی شیرازفروش وسایل کاردرمانی شیرازفروش شیرازوسایل توانبخشی شیرازفروش دستگاه های فیزیوتراپی در شیرازآب درمانی شیرازماساژ در شیرازدستگاه فیزیوتراپی شیرازوسایل فیزیوتراپی شیرازوسایل ورزشی شیرازارتوپدفنی شیرازارتزپروتز شیرازکالای پزشکی شیرازبهترین ارتوپدفنیاختلالات جسمی حرکتی شیرازضایعات نخاعی در شیرازپارکینسون در شیرازام اس شیرازضربه مغزی شیرازسالمندان در شیرازحرکات اصلاحی شیرازفیزیوتراپی قصردشتفیزیوتراپی قصردشت شیرازفیزیوتراپی پیشه ورفیزیوتراپیست خوب در شیرازبهترین دکتر فیزیوتراپی شیرازاسکلتی عضلانی در شیرازارگونومی در شیرازکادردرمانیکادردرمانی در شیرازکادردرمانی شیرازکروناتاخیر گفتاریدرمان تاخیر گفتار و زبانکتابفروشی کودکان شیرازکتاب گفتاردرمانی شیرازمحصولات گفتاردرمانی شیرازتجهیزات گفتاردرمانی شیرازوسایل گفتاردرمانی شیرازفروش وسایل گفتاردرمانی شیرازدرمان تاخیر گفتار شیرازرشدحرکتی شیرازرفتار حرکتی شیرازبهترین دکتر گفتاردرمانی در شیرازبهترین دکترگفتاردرمانی شیرازدرمان تشنج شیرازمتخصص تشنج شیرازبهترین دکتر تشنج شیرازدکتر خوبدکترخوببهترین دکتربهترین گفتاردرمانیبهترین کاردرمانیدکتر لکنت شیرازبهترین متخصصپزشک خوبخدمه العلاج الوظیفیکاردرمانی در خانه شیرازگفتاردرمانی در خانه شیرازمطب کاردرمانی در شیرازمطب گفتاردرمانی در شیرازدکتر گفتاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازمرکز کاردرمانی در شیرازمرکز گفتاردرمانی در شیرازکاردرمانی چمران شیرازکاردرمانی ستارخان شیرازکاردرمانی ولیعصر قصردشتکاردرمانی زند شیرازکاردرمانی زرهی شیرازکاردرمانی ولیعصر شیرازکاردرمانی معالی اباد شیرازکاردرمانی ملاصدرا شیرازکاردرمانی شهرک صدرا شیرازکاردرمانی صدرا شیرازکاردرمانی استقلال شیرازکاردرمانی پاسداران شیرازکاردرمانی آبادهکاردرمانی اقلیدکاردرمانی ارسنجانکاردرمانی استهبانکاردرمانی بواناتکاردرمانی پاسارگادکاردرمانی جهرمکاردرمانی گویمکاردرمانی کوارکاردرمانی بوشهرکاردرمانی بندرعباسکاردرمانی تهرانکاردرمانی اصفهانکاردرمانی درسعادت شهرکاردرمانی خرامهکاردرمانی خرم‌بیدکاردرمانی خنجکاردرمانی دارابکاردرمانی رستمکادرمانی خانه زنیانکاردرمانی زرین‌دشتکاردرمانی سپیدانکاردرمانی سروستانکاردرمانی فراشبندکاردرمانی فساکاردرمانی فیروزآبادکاردرمانی قیر و کارزینکاردرمانی کازرونکاردرمانی کوارکاردرمانی گراشکاردرمانی لارستانکاردرمانی لامردکاردرمانی مرودشتکاردرمانی ممسنیکاردرمانی مهرکاردرمانی نی‌ریزدرمان انلاینکاردرمانی انلاینگفتاردرمانی انلاینکاردرمانی آنلاین شیرازگفتاردرمانی آنلاین شیرازدرمان در منزلکاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزل شیرازهوم ویزیت شیرازگفتاردرمانی مجازیگفتاردرمانی تصویریگفتاردرمانی با واتساپکاردرمانی مجازیکاردرمانی تصویریکاردرمانی با واتساپبهترین دکتر گفتاردرمانی شیرازبهترین دکتر کاردرمانی شیرازکاردرمانی کودکان در شیرازکاردرمانی کودک در شیرازکاردرمانی بزرگسالان در شیرازگفتاردرمانی کودکان در شیرازگفتاردرمانی کودک در شیرازگفتاردرمانی بزرگسالان در شیرازاطفالسالمندانسالمندبهترین متخصص مغزو اعصاب کودکان در شیراز نورولوژیبهترین متخصص مغزو اعصاب بزرگسالان در شیراز نورولوژیستبهترین متخصص ارتوپد کودکان در شیرازبهترین متخصص ارتوپد بزرگسال در شیرازبهترین متخصص روانپزشکی کودکان در شیراز روانپزشکروانپزشک شیرازاینستاگرام و تلگرام ونشانی و تلفن و آدرس کلینیک ها و مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازدکتر گفتاردرمانی در شیرازدکتر فیزیوتراپی در شیرازدکتر پیشه ورگفتاردرمانی دارابگفتاردرمانی آبادهگفتاردرمانی اقلیدگفتاردرمانی بواناتگفتاردرمانی خرم بیدگفتاردرمانی سرچهانگفتاردرمانی پاسارگادگفتاردرمانی مرودشتگفتاردرمانی اقلیدگفتاردرمانی بیضاگفتاردرمانی سپیدانگفتاردرمانی رستمکاردرمانی ممسنیگفتاردرمانی کوه چنارگفتاردرمانی کازرونگفتاردرمانی زرقانکاردرمانی خرامهگفتاردرمانی ارسنجانکاردرمانی بختگانگفتاردرمانی نی ریزکاردرمانی استهبانسروستانکوارفیروزابادفراشبندخفرفسادارابجهرمقیرو کارزیناوزخنجگراشلامردمهرلارستانزرین دشتنورابادحاجی ابادقیرقائمیهاردکانصفاشهرمصیریباب اناراباده طشکبواناتکره ایسعادت شهردشتی و دشتستانکامفیروزتخت جمشیدارژنخان زنیاندشت ارژنکرماناهوازخوزستانبوشهرعسلویهبندرعباسبندرلنگهقشمکیشیاسوجبرازجانگناوهخورموجبندرگناوهکنگانبندرکنگانجمعالی شهرعلاج مهنیالعلاج المهنیدشتستاندشتیچغادکاهرمبنککاکیبیدخونسعدابادخارکشبانکارهبردستانسیرافابداندیرریگدالکیبهارستانبردخونچاه مبارکدوراهکدلواربادولهابادانارستانتنگ ارمریزشنبهفیزیوتراپی دارابکلمهبوشکانبیمارستان توانبخشی شیرازهرمزقلعه قاضیتازیان پایینفینتختشمیلمینابخمیررودانشهابدرگهانسوزاطبلحراالعلاج الوظيفي في شيرازعلاج النطق في شيرازالعلاج الطبيعي في شيرازإعادة التأهيل في شيرازماستر العلاج الوظیفیدانشگاه علوم پزشکی شیرازدانشکده توانبخشی شیرازبازارکار کاردرمانیبازکار کاردرمانی در شیرازبازارکارگفتاردرمانی در شیرازبازارکار فیزیوتراپی در شیرازرشته فیزیوتراپیکاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شیرازفیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیرازگفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شیرازنظام پزشکینظام پزشکی شیرازکد نظام پزشکیارتوپد شیرازمغزواعصاب شیرازروانپزشک شیرازنورولوژیست شیرازسلول های بنیادی شیرازجراح شیرازپزشکمتخصصکارشناسکارشناس ارشدکارشناسی ارشدرشته های دانشگاه علوم پزشکی شیرازفیزیوتراپی اطفال شیرازفیزیوتراپیست اطفالفیزیوتراپی کودکان شیرازفیزیوتراپی نوزادان شیرازکودکنوزاداطفالبزرگسالبزرگسالانمراکزدرمانگاهبیمارستانکلینیکمطبمستشفی فی شیرازمستشفیhospitalshirazعلوم پزشکی شیرازایرانشیرازفارس ‌

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی :*  

پست الکترونیک :

نظرات: *  

آدرس ارتباطی ما

نشانی:ایران _فارس_شیراز_میدان قصرالدشت(مترو)_انتهای کوچه99قصرالدشت (مقربی)_فرعی راست ابتدای کوچه 34 وکلا(ایمان شمالی/همت شمالی)

موبایل : 09392024636

تلفن تماس : 07136308341